Rolex

23 Luty, 2008

KOHORTY WOLNOŚCI, FALANGI DOBRA, HORDY PIĘKNA

Filed under: wolność — Rolex @ 0:09 UTC
Tags:

Słusznie zwraca w swoim dziesiejszym wpisie uwagę p.Engelgard na militarne i ekonomiczne aspekty politycznych zawirowań na Bałkanach. Nie ujmując trafności uwagom pana Engelgarda chciałbym tylko przypomnieć, że bardzo precyzyjnie mapę „surowcowych korytarzy” i jej pokrywanie się w głównych zarysach z mapą konfliktów zbrojnych, które wstrząsają Europą i Azją od czasów upadku Związku Sowieckiego, przedstawił kilka lat temu poznański „Stańczyk”, przy czym dopuszczam myśl, że autorem, współautorem bądź inspiratorem tamtego artykułu w Stańczyku był pan Engelgard właśnie. Przypominam o tym nie dlatego, żeby „odkrywczość” tekstu dzisiejszego wpisu pana Engelgarda dezawuować, ale żeby wykazać, że ten typ „czytania” współczesnej geopolityki nie jest nowy.

Powiedziałbym nawet, że jest tak stary, jak ludzkość, a właściwy tym, którzy z racji właściwości umysłu, kształcenia, niepodatności na popadanie w przesądy i ostrożności wobec haseł wypisanych złotą czcionką na sztandarach dostrzegają, że pod pozorem szczytnych wezwań realizują się odwieczne i niezmienne ludzkie interesy. Wbrew nadziejom tych wszystkich, którzy prorokują nadchodzące przestawienie się energetyki na wiatr, wodę i rzepak, tradycyjne źródła energii oraz dostęp do nich będą dominantą w rozgrywce o panowanie nad globem, bądź – jako że wciąż trudno uwierzyć w powstanie globalnego superpaństwa – nad globu częściami.

(more…)

Reklamy

Blog na WordPress.com.